Termeni şi condiţii

Termeni si conditii

1.Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către Rom-ie și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual www.romie.ro către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către Rom-ie fără notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:
Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Vânzător – Rom-ie, cu denumirea comercială SC NICOBRIELLY INDUSTRY SRL, având sediul social în București, sector3,Str. Intrarea Parfumului, nr. 3, cod poștal 030843, CUI 39131516, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/4542/03.042018.
Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.
Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.
Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Site – domeniul www.romie.ro și subdomeniile acestuia.
2.Documente Contractuale
Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.romie.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzatorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:
Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.
Termeni și condiții
Daca Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.
3.Obligațiile Vânzătorului
• Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă;
• Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

4.Dreptul de proprietate intelectuală și industrială Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător. Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea Rom-ie și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului. Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Rom-ie, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de Rom-ie, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Rom-ie asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al Rom-ie.
5.Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg conținutul site-ului si elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparțin Rom-ie.
Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Rom-ie. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:
(i) este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea formă: (Sursă: nume site – link către conținutul site-ului).
(ii) sunt permise link-urile către site-ul www.rom-ie.ro, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea Rom-ie – link către conținutul site-ului)
Utilizatorii se obligă sa respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătura cu site-ul www.romie.ro. îsi rezerva dreptul de a acționa în instanta orice persoana și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa de mail vanzari@rom-ie.ro, cu specificația „în atenția agenției”.
Orice persoană care transmite sau publica în orice mod informații ori materiale către site își asuma obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoana le-ar putea invoca în legatură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă ca încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Rom-ie, ci numai răspunderea persoanelor respective.
Rom-ie poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fără ca aceasta operațiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare si promoțiilor nu necesita acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabila.
Rom-ie nu își asuma responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.

 1. Limitarea răspunderii administratorului site-ului
  Rom-ienu își asuma obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, Rom-ie va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionista în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site. în acest sens, Rom-ie va încerca sa corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.
  Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și și nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.
  Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu buna-credința, din surse apreciate ca fiind de încredere. în cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice alta informație intra sub incidenta legii dreptului de autor, rugam Utilizatorii sa ne contacteze la adresa de e-mail vanzari@rom-ie.ro, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie sa aibă în vedere faptul ca informația prezentata poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligentele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.
  Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că Rom-ie nu garantează:
  că informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete;
  că informațiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asuma răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;
  că informațiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvata a acestora Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate;
  pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informațiilor și a serviciilor făcându-se de către Utilizatori pe propria răspundere;
  ca serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neintrerupt, fără erori – fata de acest aspect, Rom-ie nu își asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefunctionarii temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).
  De asemenea, Utilizatorii înțeleg și accepta faptul ca Rom-ie nu este responsabila pentru eventuale inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori. Totodata, Utilizatorii înțeleg și accepta ca Rom-ie este absolvita de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. în mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de răspundere Rom-ie pentru orice acțiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.
  Pentru cazuri de forța majora, Rom-ie și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerata total de orice răspundere. Cazurile de forța majora includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Rom-ie, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, etc.
  Utilizatorii sunt de acord sa protejeze și sa asigure Rom-ie și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligați rezultate sau relaționate cu orice alta acțiune a Utilizatorilor în legătura cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.
  Rom-ie nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului www.rom-ie.ro, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.
  7. Abonarea Utilizatorilor la newslettere si alerte
  Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin poștă electronică, existând posibilitatea ca Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta primită pe mailul introdus explicit la abonare.
  Față de faptul ca accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizează prin intermediul unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandam Utilizatorilor ca aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar dacă acestea afirmă că vă contactează din partea site-ului.
  De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site recomandăm închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” în pagina vizitată.
  8.Politica de cookie-uri

Un cookie este un fişier text care conţine mici fragmente de informaţii trimise navigatorului tău şi memorate în computerul, telefonul tău mobil sau alt dispozitiv, atunci când vizitezi un site. Acest fişier cookie trimite informaţii înapoi către site ori de câte ori îl revizitezi.
Cookie-urile pot fi permanente (cunoscute drept cookie-uri persistente), care rămân în computerul tău până când le ştergi, sau temporare (cunoscute drept cookie-uri pentru sesiune) care sunt valabile doar până când închizi fereastra navigatorului tău. Cookie-urile pot fi ale părţii-gazdă (first-party), care sunt configurate de site-ul pe care îl vizitezi, sau ale unor părţi terţe, care sunt configurate de un site diferit de cel pe care îl vizitezi.
Cum utilizează Rom-ie cookie-urile?
Utilizăm cookie-urile pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea site-urilor noastre, pentru a te ajuta să navighezi mai eficient de la o pagină la alta, pentru a memora preferinţele tale şi, în general, pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor. Cookie-urile pe care le folosim pe site-urile noastre pot fi din următoarele categorii:
• Cookie-uri strict necesare:
Aceste cookie-uri sunt esenţiale pentru ca tu să poţi naviga pe site şi să foloseşti serviciile pe care le-ai solicitat, cum ar fi accesarea zonelor sigure ale site-ului.
Folosim acest tip de cookie-uri pentru a administra înregistrarea şi autentificarea utilizatorului. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ai solicitat nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri sunt ale părţii-gazdă (first-party) şi pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, site-urile noastre nu vor funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.
• Cookie-uri pentru performanţă:
Aceste cookie-uri colectează informaţii despre cum utilizează vizitatorii un site, de exemplu care sunt paginile cele mai vizitate. Aceste cookie-uri nu colectează informaţii care identifică vizitatori individuali. Toate informaţiile colectate de aceste cookie-uri sunt cumulate şi anonime.
Folosim aceste cookie-uri pentru a:
realiza statistici despre cum sunt utilizate site-urile noastre
măsura impactul campaniilor noastre publicitare.
Aceste cookie-uri pot fi permanente sau temporare, ale părţii-gazdă sau ale unor părţi terţe. Pe scurt, aceste cookie-uri colectează informaţii anonime despre paginile vizitate şi reclamele vizualizate.
• Cookie-uri pentru funcţionalitate:
Aceste cookie-uri permit unui site să memoreze lucrurile alese de tine (cum ar fi numele de utilizator, limba sau ţara în care te afli) şi oferă opţiuni îmbunătăţite, mai personale. Aceste cookie-uri pot fi de asemenea utilizate pentru a furniza servicii pe care le-ai solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentariul pe un blog. Informaţiile utilizate de aceste cookie-uri sunt anonimizate şi ele nu pot înregistra activităţile tale de navigare pe alte site-uri.

Folosim aceste cookie-uri pentru a:
• memora dacă ai beneficiat deja de un anumit serviciu
• îmbunătăţi experienţa în general pe tot site-ul, memorând preferinţele tale.

 • Cookie-uri pentru publicitate:
  Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a limita de câte ori vezi o reclamă, precum şi pentru a măsura impactul campaniilor publicitare.
  Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite pentru a gestiona publicitatea pe tot site-ul.
  Cookie-urile pentru publicitate sunt plasate de terţe părţi, cum ar fi companiile de publicitate şi agenţii lor, şi pot fi cookie-uri permanente sau temporare. Pe scurt, ele sunt legate de serviciile de publicitate furnizate pe site-ul nostru de terţe părţi.
 • Cookie-uri pentru sociale:
  – aceste cookies sunt folosite de rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, Pinterest, etc) și permit distribuirea conținutului de pe www.romie.ro pe respectivele rețele. romie.ro nu controlează aceste cookies, deci, pentru mai multe informatii despre cum functioneaza, te rugam să verifici paginile rețelelor de socializare.
  Cum să administrezi & ştergi cookie-uri
  Dacă vrei să impui restricţii, să blochezi sau să ştergi fişiere cookie, poţi s-o faci modificând setările navigatorului tău de web. Utilizarea www.romie.ro fără respingerea cookie-urilor sau a tehnologiilor similare denotă consimţământul vizitatorilor pentru utilizarea de către noi a unor astfel de tehnologii şi pentru prelucrarea informaţiilor.
  9.Facturare și plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.
Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile și în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

10.Responsabilități
• Vânzătorulse obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
• Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
• Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
• Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.
• Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile și descrierile expuse pe site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabilă. Vânzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără notificare prealabilă.
• Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.
• În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.
• Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.
• Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la clientul respectiv.
• Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.
11.Livrarea produselor

Livrarea nu este gratuită și se face prin curier rapid așa cum este descrisă în secțiunea „Livrări”.
Comenzile sunt procesate cât mai curând după plasarea comenzii, în intervalul Luni – Vineri 09:00-17:00. În cazul comenzilor plasate în afara orelor de program (Luni – Vineri 09:00-17:00) sau în weekend, acestea vor fi procesate în prima zi lucrătoare. De sărbători și în perioadele de reduceri, termenul de livrare se poate prelungi.
Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dumneavoastră este greșită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua contact cu destinatarul, coletele rămân la curierul zonal 7 zile, după care revin la Expeditor.
Nu suntem răspunzători pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, ne livrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații/circumstanțe independente de voința noastră, dar nelimitându-se la acestea:
– blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei;
– căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfășurări a itinerariului propus;
– cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc;
– cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare etc;
– nerespectarea comenzilor de către furnizori și terți.
12.Acceptarea
Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de Rom-ie, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 14 zile.

13.Transferul proprietății
Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

14.Returnarea produselor
Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor în următoarele situații:
Coletele prezintă deteriorări severe;
Produsele au fost livrate / facturate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat. Cumpărătorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de transport tur si retur pentru produsul înlocuitor, vor fi suportate de către vânzător. Iar, dacă veți solicita în schimb o altă mărime, o altă culoare, un alt model sau restituirea contravalorii veți expedia returul doar prin firma de curierat rapid Fan Curier, cu specificația pe colet: “Plata la expeditor”, spre adresa noastră de Returnare, iar pentru articolul ales în schimb veți suporta cheltuielile de transport către destinația dumneavoastră. Dar precizăm că această variantă a schimbului este permisă o singură data.
Produsele prezintă defecte de fabricație;
Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorului că renunța la cumpărare, fără penalități şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din O.G. 130/2000, Cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în scris, în termen de 14 zile de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Cumpărătorului.
Produsele trebuie să fie returnate în ambalajul original, cu factura atașată, să nu prezinte urme de uzură fizică sau deteriorare.
Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, Cumpărătorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de Cumpărător. În cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă, suma ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.
În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face prin virament bancar în contul indicat de Cumpărător în cel mult 14 de zile de la primirea produsului returnat.

15.Prelucrarea datelor cu caracter personal
Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 – aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).
Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.
Societatea noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificareastabilită de art. 13 sau 14 din Regulament prin care explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date.
Vă încurajăm să citiți cu atenție documentul și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.

1) Considerații generale privind datele dumneavoastră personale

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, Rom-ie va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni și Condiții Utilizatorii sunt informați că datele personale pe care le furnizează urmează a fi prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Rom-ie a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri și servicii, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate și a serviciilor de statistică.
Rom-ie realizează următoarele operaţiuni de prelucrare: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea și, în unele cazuri, transmiterea către terți, în baza exclusivă și reglementată a unui contract comercial care asigură securitatea și confidențialitatea datelor, precum și respectarea drepturilor utilizatorului, a datelor personale ale Utilizatorilor site-ului pentru a administra, menține, îmbunătăți și obține informaţii cu privire la serviciile pe care le oferă, precum și pentru a preveni erori și scurgeri de informații prin rețeaua IT proprie, încălcări ale legii sau termenilor contractuali.
Datele personale ce urmează a fi colectate vor putea fi folosite, inclusiv prin crearea automată de profiluri (pentru acei Utilizatori care şi-au exprimat consimţământul explicit) și pentru a personaliza într-un grad cât mai mare serviciile oferite Utilizatorilor prin intermediul site-ului precum și în scopuri de marketing. Crearea automată de profiluri nu va viza datele minorilor, datele personale ale acestora nefiind prelucrate în acest scop.
Datele personale vor fi furnizate de către Utilizatori, la opțiunea lor proprie, în momentul creării unui cont valabil pe site sau abonării la un serviciu disponibil pe site, pentru a beneficia de serviciile și produsele oferite prin intermediul acestuia. La înregistrarea în site sunt solicitate Utilizatorului anumite date personale, precum numele și prenumele, sexul, data nașterii, adresa de e-mail, telefon, profesie, obișnuințe/preferințe/comportament, dar și alte informații cu caracter personal.
Utilizatorul este singurul răspunzător de toate datele furnizate la momentul crearii contului de utilizator pe site. Pentru confirmarea datelor și contului, Utilizatorul va fi anunțat la adresa de e-mail declarată la crearea contului. Acest e-mail de confirmare are rolul stopării acțiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de e-mail ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Dacă primiți un asemenea mesaj, în condițiile în care nu v-ați înregistrat personal pe site vă rugăm sa ne trimiteți un e-mail la adresa vanzari@rom-ie.ro pentru a șterge contul respectiv în maximum 3 zile lucrătoare. E-mailul va conţine, în format pdf şi versiunea în vigoare a prezentului Contract.
Formularul de profil al Utilizatorului conține câmpuri care pot fi editate în cazul în care se dorește modificarea sau completarea datelor furnizate la crearea contului.
Utilizatorul nu este obligat să furnizeze aceste date, ele fiind necesare i) evidenței despre folosirea site-ului si ii) al oferirii în condiții optime a serviciilor prin intermediul acestuia, pentru aducerea la cunostința a campaniilor promoționale, în scop de reclamă, pentru acțiuni de marketing și publicitate personalizate și pentru accesul Utilizatorului la facilități suplimentare. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele solicitate determina neparticiparea la acțiunile promoționale organizate prin intermediul site-ului și nefolosirea facilităților, serviciilor suplimentare oferite exclusiv Utilizatorilor cu un cont în acest website.
Website-ul va putea fi utilizat şi dacă Utilizatorul decide să nu creeze un profil prin furnizarea datelor personale, cu excepţiile stabilite în cadrul Politicii de Cookies (parte integrantă a prezentului Contract)
Conform Regulamentul (UE) 2017/679 și Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii pot face o cerere în scris în acest sens, pe care o vor trimite prin e-mail la adresa vanzari@rom-ie.ro cu specificația „Solicitare date cu caracter personal”.
Site-ul se angajează să nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al Utilizatorului) și să întreprindă toate mijloacele tehnice accesibile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor utilizatorului.
Site-ul își rezervă dreptul de a desființa, fără aviz prealabil, conturile și accesul membrilor care încalcă Termenii și condițiile, care întreprind activități dovedite de frauda, calomnie sau atac la securitatea și confidențialitatea informațiilor din cadrul site-ului sau a companiei operatoare a site-ului.
2) Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile colectării și scopurile colectării
În cadrul raportului de comunicare online stabilit între site și utilizator, colectăm și prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară furnizării de conținut informativ și promoțional către utilizator, în urma completării, de către acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea uneia sau mai multora dintre secțiunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, completare chestionar online, completare formular online, pentru obținerea de informații personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site.

Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele:
1. persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.
4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă în exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.
6. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

În enumerările de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal colectate precum și temeiul, scopul și durata colectării acestora. Furnizarea datelor indicate mai jos nu este obligatorie pentru a vizualiza Website-ul, cu excepția celor care vizează Cookies.
Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le transmit.

Date având caracter personal pe care le colectăm:
Nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografica, adresa de corespondenta, link profiluri social media
Temeiurile colectării acestor date: 1), 6)
Scopurile colectării datelor având caracter personal:
Pentru furnizarea accesului la conținut și răspunsuri la întrebări și solicitări transmise de către utilizator online, pentru transmiterea de comunicări, oferte și beneficii constând în acces la servicii și produse
Modalitatea și perioada de colectare a datelor:
în cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau pana la 10 ani de îa ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimitate electronic.
Date având caracter personal pe care le colectăm:
Cookies, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării pe site
Temeiurile colectării acestor date:
1), 6)
Scopurile colectării datelor având caracter personal:
Pentru monitorizarea traficului site-ului și a istoricului accesărilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de conținut și identificarea conținutului cel mai relevant pentru utilizator.
Modalitatea și perioada de colectare a datelor:
În cadrul bazei de date securizate, până la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau până la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimitate electronic.
3) Modul de păstrare a datelor dvs. având caracter personal, locație, perioadă de păstrare

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar, în cazurile în care avem o obligația legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani.
Pentru o bună înțelegere a modului de păstrare, a locației în care datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate și a perioadei exacte pentru care aceste date vor fi păstrate în evidențele sau în sistemele noastre, vă rugăm să consultați tabelul de mai sus.
În scopul garantării dreptului utilizatorului de a fi protejat în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, implementăm, pentru anumite categorii de date având un caracter sensibil sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri speciale de natură tehnică și organizatorică, care să protejeze aceste categorii de date cu caracter personal.
4) Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea acestora
În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor utilizatorul are serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Societății noastre, utilizând detaliile de contact următoare: vanzari@rom-ie.ro, București, sector3,Str. Intrarea Parfumului, nr. 3, cod poștal 030843, telefon 0721 537 963.
• Dreptul de acces
Utilizatorul are dreptul de a obține accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și dreptul de a obține copii ale acestora. La solicitarea utilizatorului, prima astfel de copie vă va fi oferită de către noi în mod gratuit, urmând ca eventualele copii suplimentare pe care le veți solicita să poată fi supuse unei taxe corespunzătoare efortului necesar de extragere si formatare pentru transmitere. Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea dvs. şi de natura datei solicitate. Pentru solicitarea informațiilor despre datele cu caracter personal existente în site, precum și pentru a solicita ștergerea parțială sau totală a acestor date, este nevoie să fie adresată cererea folosind adresa de e-mail sau sa fie expediată o scrisoare prin postă sau curierat la sediul social al Rom-ie.
De asemenea, utilizatorul are dreptul să obțina orice informații suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informații privind prelucrarea și divulgarea acestor date și orice alte asemenea informații).
• Dreptul la rectificarea datelor
Utilizatorul are dreptul de a obține rectificarea oricăror inexactități ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obține completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete. Orice utilizator este incurajat sa contacteze site-ul la adresa romie.ro ori de câte ori observa că există o inexactitate în privința datelor sale cu caracter personal sau că datele sale cu caracter personal prelucrate de către Rom-ie sunt incomplete.
• Dreptul la ștergerea datelor
Utilizatorul are dreptul la ștergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privința exercitării acestui drept („dreptul de a fi uitat„).
• Dreptul la restricționarea prelucrării datelor
Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, în special în cazul în care contestă exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii.
• Dreptul de a obiecta
Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor având caracter personal de către noi, în special în cazul în care prelucrarea se realizează în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care se afla acesta, caz in care datele acestuia trebuie anonimitate în cel mai scurt timp de la sesizarea obiectării din baza de date a site-ului și anonimizarea acestora trebuie confirmată utilizatorului.
• Dreptul la retragerea consimțământului
Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, utilizatorul are dreptul de a iși retrage consimțământul în orice moment, la fel de ușor cum l-a și acordat inițial. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului. Dreptul la retragerea consimțământului nu este unul absolut, ceea ce înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi șterse ca urmare a retragerii consimțământului (de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru ca site-ul să se conformeze unei obligații legale). Aplicarea retragerii consimțământului se aplică din momentul înregistrării acesteia și operarea retragerii consimțământului se va realiza în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare.
• Dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente
Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societatea noastră.
• Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și dreptul de a solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor sau care afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de persoane fizice, nu exclusiv de computere
Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate printr-un proces decizional automatizat în vederea personalizării informațiilor şi comunicărilor comerciale adresare dumneavoastră. Procesul decizional automatizat ce implică datele de sănătate are la bază consimțământul dumneavoastră expres.
În cadrul acestor procese datele dumneavoastră sunt protejate prin măsuri de securizare specială de tipul criptării datelor și securității avansate la nivel de server al bazei de date.
Aveți dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenție umană. În acest scop vă rugăm să ne contactați la adresa de email.
5) Exercitarea drepturilor
Pentru ca utilizatorul să își poată exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei informări, vă rugăm să ne contactați oricând, utilizând informațiile de contact.
Cum se pot transmite cererile sau plângerile – persoana de contact
Pentru a afla mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal, cu privire la modul în care datele sunt colectate, prelucrate și protejate sau pentru a cere orice lămuriri referitoare la cele menționate în acești Termeni și Condiții orice utilizator poate contacta la orice moment responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul companiei, adresându-se prin mail la vanzari@rom-ie.ro sau prin corespondenta posta la la București, sector3,Str. Intrarea Parfumului, nr. 3, cod poștal 030843.
16 Forță majoră
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

17.Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între Rom-ie și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente.

 1. Oferte speciale
  Rom-ienu are în desfășurare campanii cu oferte speciale.
  19. Modificarea termenilor și condițiilor
  Rom-ieare dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.